Påverka planeringen i Stockholmsregionen på 5 minuter!

Influence the planning of the Stockholm region in 5 minutes!

Var är ditt Stockholm?

Follow the project!

facebook_circle_color-256
twitter_circle-128
Var är ditt Stockholm?

Where is your Stockholm?

Stockholm är den fysiska bakgrunden till våra vardagliga upplevelser, och som Stockholm skapar Stockholmare, skapar Stockholmare Stockholm. Men eftersom våra erfarenheter av Stockholm inte dokumenteras går de omärkta förbi i planeringsprocessen… och en stad kan inte förstås utan sitt stadsliv.

Var är ditt Stockholm? ger dig, och alla andra i Stockholmsregionen, chansen att dela med dig av dina upplevelser av Stockholm. Det här är en unik möjlighet för dig som Stockholmare att påverka den framtida utvecklingen av din stad. Var delaktig i planeringen av Stockholmsregionen!

Visa oss ditt Stockholm!

Stockholm is the physical backdrop for our everyday experiences, and as Stockholm creates Stockholmers, Stockholmers create Stockholm. However, because our experiences of Stockholm are not documented they are not part of the planning process… and a city cannot be understood without its city life.

Var är ditt Stockholm? gives you, and everyone else in the Stockholm region, the opportunity to share your experiences of Stockholm. We believe that is a unique opportunity for you, as Stockholmer, to impact the future development of your city. Feel free to be part of the planning of the Stockholm region!

Show us your Stockholm!


SRC_logo-02

whereisyourstockholm-07